HEM


© Marie Långhans-Johnsson/BUS 2008 Foto: Västerås Konstmuseum


Marie Långhans-Johnsson (f. 1956)
Tunnel

Mosaik, 2005
Tunnel under Södra Ringvägen mot hamnen


Marie Långhans-Johnsson är verksam i Västerås.

Marie Långhans-Johnssons konst i Västerås:
Långhans-Johnsson, Marie - Fågelholkar, hjärta och en fisk
Långhans-Johnsson, Marie - Tunnel Södra Ringvägen

Skriv ut